Celkem
0 CZK

Chtěl bych Vám poslat můj článek, co mám dělat?

  Podmínky a požadavky pro odesílání článků

  Budete se muset zaregistrovat do publikovat svůj článek na www.sbsbaits.net. Po registraci prosím pošlete svůj článek na e-mailovou adresu: daniel@sbsbaits.net. Nedáváme žádnou záruku, že váš článek bude zveřejněn. Záleží zda budou splněny specifické požadavky na kvalitu. Na webových stránkách má admin výlučné právo učinit taková rozhodnutí.

  Jako majitelé webových stránek si vyhrazujeme právo na změnu obsahu článku a přidat ji do kategorie, která nejlépe odpovídá stylu webových stránek.

  Majitel webové stránky má právo zveřejnit nahrané informace (části nebo výpisy z něj apod.), na různých webových stránkách, v publikacích nebo reklamách, nicméně, jakékoli informace, fotografie atd. umístění na internetových stránkách mohou být publikovány pouze se souhlasem majitele.

  Napište článek jak dlouhý chcete, ale musí to být skutečně Váš článek, nikoliv zkopírován. Minimální délka je stránka A4 (velikost písma 12, jednoduché řádkování, bez obrázků). Tento článek se nesmí skládat ze seznamu klíčových slov; musí být průběžné a rozumné psaní. V článku se nesmí text opakovat, pokud tak bude učiněno, nebude splňovat specifické požadavky.

  Je důležité, aby jméno na obrázku odpovídalo pořadí v článku, tedy obrazek No 22. v článku se musí jmenovat 22.jpg v příloze. Rozlišení obrázku a poměr: min. 800 x 600 px, titulek tučně v závorce.

  Team SBS Vám přeje úspěšný lov!

  « Zpět

We use cookies to ensure, that we give you the best experience on our website. By browsing our site with cookies enabled, you are agreeing to their use. Review our cookies information for more details.