Total
0 €
Catches
Show more catches
Upload a catch

Usnimite vaše ulove, pogledajte druge rezultate ili proverite najveće ulove na toj strani  (sliku koju treba da usnimite, nesme biti veća od  1.5 MB ili veće rezolucije od 1280x960).

Imajte u vidu

što više informacija pošaljete, više ćete dobiti.Sa više informacija, postozaćete bolje rezultate. Uvek imajte too na umu kad birate recepte i mamce.  Verujemo da će svaku usnimiti svoj ulov i podeliti sa nama pobedničku taktiku, nikome nije od koristi, da daje lažne informacije.

TiM SBS

Top catches
Grasscarp
We use cookies to ensure, that we give you the best experience on our website. By browsing our site with cookies enabled, you are agreeing to their use. Review our cookies information for more details.