Total
0 €
György Bessenyei
 • Name
  György Bessenyei
 • Nickname
  Gyurka
 • Date of Birth
  30-04-1979
 • Marital status
  Married
 • Profession
  Supervisor at SBS Headquarter
 • Team
  SBS SziKo Team
 • Teammates
  Zoltán Kovács, András Szigetfalvi
 • Personal Best
  15.50 kg
 • Rod
  Spro Srategy
 • Reel
  Shimano Big Baitrunner Long Cast
 • Favourite Bait(s)
  Premium M1, Eurostar Squid & Octopus
Prvi put me je otac odveo na pecanje na reku Tisu sa 7 godina, ovo je ostavilo poseban trag na mene i ljubav prema ribolovu i prirodi. Prvi put sam probao sa boilama pre 11 godina, na jezeru Senjoi. Posle nekoliko neuspešnih pokušaja uspeo sam da uhvatim šarana od 4Kg. Ovo je bio odlučujući momenat za mene, pecanje boilama je postalo veoma bitan faktor u mom životu. Sasvim slučajno sam upoznao Zoltana Kovača i na početku pomogao sa pripremom SBS proizvoda. Posao je rastao rapidno, sada sam menadžer za centralnu Evropu. Takođe sam član SBS Szi-Ko Tima, tima koji zvanično testira proizvode. Pecamo sa najfinijim mamcima i upoznajemo se sa novim trikovima. Smatram da sam jedan od retkih koji idu ponedeljkom na posao sa osmehom. Petkom popodne osmeh se povećava zato što planiram pecanje sa svojom ekipom i SBS proizvodima …
We use cookies to ensure, that we give you the best experience on our website. By browsing our site with cookies enabled, you are agreeing to their use. Review our cookies information for more details.