Spolu
0 €

Zásady ochrany osobných údajov

Všetky informácie o zákazníkoch a osobách registrovaných na týchto internetových stránkach sú uchovávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č č.428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Serióznosť je našou najvyššou prioritou, preto si plne uvedomujeme naše povinnosti pri správe osobných údajov a úplne rešpektujeme súkromie našich zákazníkov a registrovaných užívateľov našich internetových stránok.

Prevádzkovateľ internetových stránok www.sbsbaits.com/sk sa zaväzuje, že žiadne osobné údaje neposkytne v akejkoľvek podobe tretej strane. Všetky osobné informácie budú podľa vyššie uvedeného zákona zabezpečené a použité iba pri komunikácii medzi prevádzkovateľom týchto internetových stránok so zákazníkmi objednávajúcimi ponúkaný tovar a registrovaným užívateľom našich internetových stránok.

Vaše osobné údaje sú využité výhradne za účelom realizácie prijatých objednávok služieb a prác (napr. dodanie výrobkov) a slúžia tiež pre prevedenie nevyhnutných účtovných operácií, vyhotovenie daňového dokladu alebo identifikáciu Vašej platby. Užívateľ má právo na vymazanie svojich osobných údajov z našej databázy, na základe písomnej žiadosti.

Prevádzkovateľ týchto internetových stránok sa týmto zaväzuje najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia písomnej žiadosti všetky údaje o užívateľovi z databázy vymazať.

SBS Tactical Baits Slovensko

CARPFAN s.r.o.
Východná 2085/8
07501 Trebišov
tel.: +421 903 457 469
e-mail: peter.stefanko@sbsbaits.com
 
Uvedené informácie sú platné od: 12.05.2021.
Upozornenie! Stránka sbsbaits.com/sk používa súbory cookies. Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Chcem vedieť viac